Ordina

In 2018 worstelde Ordina met de vraag hoe zij met het kantoor een aantrekkelijke werkgever voor hun medewerkers en potentiële medewerkers kon zijn.

Door middel van het houden van diverse workshop onder een afvaardiging van medewerkers kregen de medewerkers een stem en werd er zeer interessante input naar boven gehaald. Medewerkers gaven aan de vriendelijkheid die zij binnen de organisatie ervaren en het volledig jezelf kunnen zijn niet terug te voelen in het kantoor. Het was volgens hen juist het compleet tegenovergestelde ervan.

Vanuit onder andere die feedback koos men voor het concept "Thuis bij Ordina". Een concept welke het fijne vertrouwelijke gevoel zichtbaar moest gaan maken in de fysieke werkomgeving. Men koos ervoor om met dit concept de grootste veranderingen aan te brengen op de plekken daar waar het niet allen fysiek maar ook faciliterend gezien het grootste verschil zou maken; de binnenkomst, het restaurant, ontmoetingsgebieden op de werkvloeren en diverse vergaderverdiepingen.