Ordina - werkvloer

Om een goed ontwerp voor de kantooromgeving van Ordina te kunnen maken was het van groot belang dat de hoofdgebruikers betrokken werden bij het ontwerpproces. Tijdens een workshop, ook wel de kick-off van het ontwerpproces, werden alle ideeën, wensen en vereisten voor een optimale werkomgeving verzameld. Ook de voorkeuren van ‘Ordinezen’ voor onder meer kleur- en materiaalgebruik én de nadrukkelijke wens voor werkkamers om in alle rust en privacy te werken en te vergaderen, zijn meegenomen in het ontwerp. Daar waar de directie in eerste instantie dacht dat alles wel in één open ruimte plaats kon vinden gaven de medewerkers aan dat dit zeker niet bij alle functies passend was. Met deze waardevolle informatie is er een visie op de nieuwe werkomgeving gecreëerd, waardoor er een breed gedragen design ontstond waarin medewerkers snel hun draai wisten te vinden.